หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียนอนุบาลปรานี
   การบริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
     โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
     ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
   อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
   แผนยุทธศาสตร์
   หลักสูตรและการสอน
   ติดต่อเรา
   ข่าวสาร
   เรื่องน่ารู้
   เกียรติภูมิ อนุบาลปรานี
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 70,474
25 พฤษภาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 หลักสูตร
หลักสูตรและการสอน
 
    โรงเรียนอนุบาลปรานีและเนอสเซรี่ จัดเตรียมหลักสูตรที่ผสมผสาน โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการการเล่น  โดยยึดตัวผู้รียนเป็นสำคัญที่มี
การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านสมตามวัย
   เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ให้ผู้เรียน
ได้มีความสุขในการเรียนรู้ และเติมโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันที่ปราถนาให้เด็กไทยเป็นเด็กเก่ง ดี มีความสุข

มีคุณธรรม จริยธรรมบนความเป็นไทย

   
ปัจจุบันโรงเรียนขยายหลักสูตรด้วยการเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ (IEP) ซึ่งภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางในการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  โฟนิกส์และ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
 

ระดับชั้นและจำนวนนักเรียนที่เปิดรับ

 


ระดับที่เปิด
 

แผนกเนอสเซอรี่    รับเด็กอายุ  1 ปี 6 เดือน 3 ปี
แผนกอนุบาล         รับเด็กอายุ  3 6 ปี
 

จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี                

จำนวน  40 คน
 

จำนวนครู : จำนวนนักเรียน

จำนวณครู 1 คน ต่อนักเรียน 10 คน

 


 
เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน

พิจารณารับนักเรียนในปัจจุบันที่มาจากเด็กเก่าก่อน ( เนอสเซอรี่ ไปยัง อนุบาล1 ) ส่วนนักเรียนคนอื่นๆมาก่อนรับก่อนจนกว่าจะครบจำนวน

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สูติบัตร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  3 รูป
 
ระเบียบการ
  1. การรับนักเรียน
  2. รับนักเรียนประเภท ไป – กลับ ทั้งชายและหญิง
  3. ผู้ปกครองนำมาสมัครด้วยตนเอง
  4. การบรรจุเข้าชั้นเรียน จะถือตามอายุ / ความสามารถ

Copyright 2012 www.anubanpranee.ac.th All Right Reserved
โรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานีเนอสเซอรี่
ที่ตั้ง : 993/32 อุดมสุข 41 ( ซอยอนุบาลปรานี ) ในซอยสุขุมวิท 103 กทม.10260
Location : 13.680166, 100.632380
เบอร์โทร : 02-393-4809, 02-035-6465 โทรสาร : 02-393-8697
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY